Plenair debat : Tweeminutendebat Energieraad d.d. 25 oktober 2022 (CD 18/10)

De vergadering is geweest

19 oktober 2022
18:30 - 18:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data