Plenair debat : Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de Europese top van 20-21 oktober 2022 en eventueel over moties ingediend bij het onder voorbehoud geagendeerde tweeminutendebat Energieraad, het onder voorbehoud geagendeerde tweeminutendebat Milieuraad, het onder voorbehoud geagendeerde tweeminutendebat Leerlingenvervoer en het onder voorbehoud geagendeerde tweeminutendebat RBZ/Handel)Aansluitend: hoofdelijke stemming (over het voorstel van het lid Ceder in de eerste week na het herfstreces te starten met de plenaire behandeling van de Wet toekomst pensioenen (36067))

De vergadering is geweest

20 oktober 2022
12:50 - 13:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het debat over de Europese Top van 20-21 oktober 2022

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Energieraad d.d. 25 oktober 2022

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat RBZ/Handel

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Leerlingenvervoer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Het voorstel van het lid Ceder om in de eerste week na het herfstreces te starten met de plenaire behandeling van de Wet toekomst pensioenen (Kamerstuk 36 067)