Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brief:

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 4. 4

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Lijst met vervallen debatten:

 6. 6

  Toevoegen Tweeminutendebat Wonen (CD 29/9)

 7. 7

  Toevoegen Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD 29/9)

 8. 8

  Toevoegen Tweeminutendebat Eindrapportage Programma Volwaardig Leven (24170-263)

 9. 9

  Toevoegen Tweeminutendebat Elektriciteitsnet, Energie-infrastructuur en RES (CD 28/9)

 10. 10

  Het lid Klaver: verzoek het dertigledendebat over het advies van de heer Remkes naar aanleiding van de gesprekken over de aanpak van het stikstofprobleem om te zetten in een debat en deze zo spoedig mogelijk in te plannen

  Loading data
 11. 11

  Het lid Azarkan: dertigledendebat met de minister van Justitie en Veiligheid over het item ‘Onzichtbare muren’ (Argos, 29 september 2022)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Agnes Mulder, voorzitter van de commissie EZK: debat over het vestigingsklimaat in Nederland, in te plannen na ontvangst van de vervolgbrief vestigings- en ondernemingsklimaat

 13. 13

  Het lid Markuszower: dertigledendebat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Nederland wil 41 Nederlandse IS-vrouwen en kinderen uit Syrië ophalen’ (Rtlnieuws.nl, 28 september 2022)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Teunissen: brief van de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat de Europese Commissie de parlementen van de EU-lidstaten wil omzeilen in de besluitvorming over het EU-Mercosur-verdrag (Politico.eu, 28 september 2022)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Van Nispen: debat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat opsporingsonderzoeken en de beveiliging van personen in gevaar komen door het disfunctioneren van de tapkamer van de politie (Nrc.nl, 28 september 2022)

 16. 16

  Het lid Omtzigt: dertigledendebat met de minister-president over het Inspectierapport ‘De archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken’

  Loading data
 17. 17

  Het lid Omtzigt: verzoek de minister-president uit te nodigen voor het dertigledendebat over de staat van het hotspotarchief Covid-19

  Loading data
 18. 18

  Het lid Omtzigt: Verzoek aan het kabinet om onmiddellijke toezending van alle stukken over het prijsplafond te ontvangen voor de Algemene Financiële Beschouwingen

  Loading data
 19. 19

  Het lid Vestering: vooraankondiging Tweeminutendebat Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen, nog deze week inclusief stemmingen

 20. 20

  Het lid Van Campen: verzoek het Tweeminutendebat Mestbeleid rond het nog te plannen Tweeminutendebat Gewasbeschermingsmiddelen te agenderen

 21. 21

  Het lid Sylvana Simons: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat ziekenhuisopnames rondom corona snel toenemen (Nrc.nl, 4 oktober 2022)

  Loading data
 22. 22

  Het lid Dassen: brief van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs over de uitvoering van de aangenomen motie Dassen/Paternotte m.b.t. 100 miljoen voor schoollunches, te ontvangen ruim vóór de eerste termijn Kabinet van de Algemene Financiële Beschouwingen

  Loading data