Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

21 september 2022
15:30 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende voorstellen van wet:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Verdrag:

  Loading data
 7. 7

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 8. 8

  Toevoegen Tweeminutendebat Vliegveiligheid (CD 15/9)

 9. 9

  Toevoegen Tweeminutendebat Internationaal spoor (CD 15/9)

 10. 10

  Toevoegen Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving (CD 15/9)

 11. 11

  Toevoegen Tweeminutendebat Personeel Defensie (CD 15/9)

 12. 12

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van JA21 bij de stemmingen op 5 juli 2022 over de motie-Beertema (Kamerstuk 36100-VIII, nr. 11) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd.

 15. 15

  Verlengen termijn debat:

 16. 16

  Het lid Van Haga: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Rijksrecherche onderzoekt leveren van valse paspoorten’ (Om.nl, 20 september 2022)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Van Baarle namens Azarkan: dertigledendebat met de staatssecretaris van Financiën en de minister-president over het bericht ‘Het College de Rechten van de Mens trekt een harde conclusie. De belastingdienst discrimineerde’ (Rtlnieuws.nl, 15 september 2022)

 18. 18

  Het lid Omtzigt: brief van het kabinet over de informatievoorziening aan de Kamer inzake de energiemaatregelen

  Loading data
 19. 19

  Het lid Leijten: verzoek aan de minister van Financiën om ontbrekende informatie over besluitvorming rond het prijsplafond van de energierekening vandaag naar de Kamer te sturen

  Loading data