Plenair debat : Aanvang middagvergadering: STEMMMINGEN (over de Wet kiescollege niet-ingezetenen (36071)

De vergadering is geweest

15 september 2022
13:00 - 13:05 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wet kiescollege niet-ingezetenen (36071)

    Loading data
  2. 2

    Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn

    Loading data