Plenair debat : Debat over de asielopvang

De vergadering is geweest

8 september 2022
10:16 - 21:03 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Additioneel aanmeldcentrum

  Loading data
 2. 2

  Maatregelen en situatie asielopvang

  Loading data
 3. 3

  Uitkomsten verkenning dwingend juridisch instrumentarium opvang asielzoekers

  Loading data
 4. 4

  Het besluitvormingsproces van COA en gemeenten om een reguliere asielopvanglocatie te vestigen

  Loading data
 5. 5

  Actuele situatie in Ter Apel en maatregelen asielopvang

  Loading data
 6. 6

  Actuele situatie in Ter Apel en maatregelen asielopvang voor de korte, middellange en lange termijn

  Loading data
 7. 7

  Actuele situatie in Ter Apel en maatregelen asielopvang voor de korte, middellange en lange termijn

  Loading data
 8. 8

  Toepassing Ruimtelijk ordeningsinstrumentarium ten aanzien van aangekocht hotel COA

  Loading data
 9. 9

  Overlijden baby Ter Apel

  Loading data
 10. 10

  Besluitvorming opvangcrisis

  Loading data
 11. 11

  Inzet cruiseschip als opvanglocatie Amsterdam

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data