Plenair debat : Tweeminutendebat Georganiseerde criminaliteit, ondermijning en criminaliteitsbestrijding (CD 15/6)

De vergadering is geweest

6 september 2022
18:45 - 19:10 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data