Plenair debat : Algemene Politieke Beschouwingen 1e TK

De vergadering is geweest

21 september 2022
10:15 - 23:58 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

    Loading data
  2. 2

    Reactie op het verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 september 2022, over de aanwezigheid van bewindspersonen bij de Algemene Politieke Beschouwingen

    Loading data