Plenair debat : Tweeminutendebat Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili (36 070, nr. 3)

De vergadering is geweest

6 september 2022
17:10 - 17:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Antwoorden op vragen commissie over het verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili; Santiago, 24 mei 2021

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data