Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

23 juni 2022
13:45 - 13:46 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brief:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 6. 6

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van de ChristenUnie bij de stemmingen op 22 juni jl. over de motie-Van Wijngaarden/Bontenbal (Kamerstuk 21 501-33, nr. 942) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd.

 7. 7

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data
 9. 9

  Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Cultuur 2022 (CD 22/6)

 10. 10

  Tweeminutendebat Arbitrage, mediation en herstelrecht (CD 22/6)

 11. 11

  Tweeminutendebat Toeslagen (CD 22/6)

 12. 12

  Tweeminutendebat Klimaat en Energie (CD 22/6)

 13. 13

  Tweeminutendebat Ontwikkeling inzake de tarieven van tolken en vertalers (Kamerstuk 29 936, nr. 63)

 14. 14

  Tweeminutendebat Externe veiligheid (CD 22/6)