Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

22 juni 2022
13:55 - 13:56 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Het volgende voorstel van wet:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brief:

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 5. 5

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Ik deel aan de Kamer mee dat voor het Interpellatiedebat-Wilders over de hoge inflatie en de compensatie daarvan de termijn voor toekenning is verlengd.

 7. 7

  Tweeminutendebat Behandelvoorbehoud EU-Kiesakte (CD 21/6)

 8. 8

  Tweeminutendebat Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili (36 070, nr. 3)

 9. 9

  Tweeminutendebat Nederlandse input publieke consultatie herziening emissienormen vrachtvervoer (22 112, nr. 434)

 10. 10

  Tweeminutendebat Herziening Richtlijn Industriële Emissies en de Richtlijn Storten van Afvalstoffen (22 112, nr. 3435)