Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

21 juni 2022
15:00 - 15:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek (35384)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van den Berg over ‘Mondzorg: een goed begin is het halve werk’

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Kinderopvang

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Motie ingediend bij het tweeminutendebat Wijziging Besluit kinderopvangtoeslag

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gezond en veilig werken

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad op 13 juni 2022

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Drugsbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van enkele belastingwetten (Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022) (36088)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij de Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Europese ruimte voor gezondheidsgegevens COM (2022) 107

  Loading data
 13. 13

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Wijziging van het Opiumbesluit en lijst II, behorende bij de Opiumwet

  Loading data
 14. 14

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Personen- en familierecht

  Loading data