Plenair debat : Debat over de voorjaarsnota 2022 (36120, nr. 1) (voortzetting 1e termijn kabinet + rest)

De vergadering is geweest

5 juli 2022
19:20 - 23:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Voorjaarsnota 2022

  Loading data
 2. 2

  Beantwoording vragen commissie over de Voorjaarsnota 2022 (Kamerstuk 36120-1)

  Loading data
 3. 3

  Reactie van het kabinet op vragen en suggesties over nieuwe koopkrachtmaatregelen voor 2022 en dekkingsvoorstellen

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Loading data
 5. 5

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-J)

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Loading data
 7. 7

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-A)

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Loading data
 9. 9

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120 XII)

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Loading data
 11. 11

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120 XII)

  Loading data
 12. 12

  Nota van wijziging inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

 13. 13

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data