Plenair debat : Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten (35386) (voortzetting)

De vergadering moet nog plaatsvinden

Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de invoering van een vuurwerkverbod voorconsumenten (35386)

    Loading data