Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Op verzoek van de aanvragers stel ik voor de volgende debatten van de agenda af te voeren: -het debat over ongecontroleerd mailverkeer tussen gedetineerden en de buitenwereld; -het dertigledendebat over het bestuurlijk akkoord inzake de ouderenhuisvesting; -het dertigledendebat over het advies van de NZa over passende acute zorg en -het dertigledendebat over de eerste 100 dagen van het kabinet.

 3. 3

  Ik deel aan de Kamer mee dat voor het debat over de toename van agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel, de termijn voor toekenning is verlengd.

 4. 4

  Opnieuw aanhouden moties

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Tweeminutendebat Kennisveiligheid Nederlandse kennisinstellingen (CD 2/6)

 6. 6

  Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD 2/6)

 7. 7

  Het lid Van Haga: dertigledendebat met minister van Defensie over de integratie van het Duits en Nederlands leger (Telegraaf.nl, 1 juni 2022)

  Loading data
 8. 8

  Het lid Ephraim: brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Online klaslokaal blijkt dataverzameling: 'Gegevens van kinderen gedeeld met advertentiebedrijven'’ (Radar, 31 mei 2022)

  Loading data
 9. 9

  Het lid Markuszower: dertigledendebat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Advocaat: verdachte in zaak-Gino eerder veroordeeld voor misbruik’ (Telegraaf.nl, 5 juni 2022)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Markuszower: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat het OM niets gedaan heeft om te voorkomen dat Nelson M. zich weer zou bezig houden met dergelijke strafbare feiten’ (Rtlnieuws.nl, 7 jun i 2022)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Van der Plas: verzoek het debat over een mogelijk vergunningenbeleid voor koeien in de wei om te zetten in en debat over stikstof en deze spoedig in te plannen (Nrc.nl, 2 juni 2022) en de minister van LNV hierbij uit te nodigen

 12. 12

  Het lid Martin Bosma: debat met de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Topambtenaar zet klokkenluider NPO in de kou, Kamerleden willen uitleg’ (Bnr.nl, 2 juni 2022)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Van Meijeren: brief van de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken over de uitkomsten van de Bilderberg conferentie

  Loading data
 14. 14

  Het lid Omtzigt: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de staat van het hotspot archief covd19

  Loading data
 15. 15

  Het lid Omtzigt: brief van de staatssecretaris van Financiën over stukken inzake de Belastingdienst

  Loading data
 16. 16

  Het lid Omtzigt: brief van de staatssecretaris van Financiën over de op 3 juni in de Staatscourant gepubliceerde regeling met een uitzondering van de AVG voor sancties op Rusland en Belarus, terwijl de Kamer daar al in maart om gevraagd had

  Loading data
 17. 17

  Het lid Van der Lee: vooraankondiging Tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad (CD 8/6), deze week te houden, stemmingen volgende week

 18. 18

  Het lid Kathmann: vooraankondiging Tweeminutendebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 16 juni 2022, volgende week te houden inclusief stemmingen

 19. 19

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data