Plenair debat : Tweeminutendebat slachtofferbeleid (CD 1/6)

De vergadering is geweest

8 juni 2022
10:15 - 10:35 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data