Plenair debat : Tweeminutendebat Wijziging Besluit kinderopvangtoeslag (31322-445)

De vergadering is geweest

14 juni 2022
19:35 - 19:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende de wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de aanpassing van de koppeling gewerkte uren voor de ouder met een partner met Wlz-indicatie of een gedetineerde partner slag (31 322, nr. 445)

    Loading data
  2. 2

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data