Plenair debat

Tweeminutendebat Passende bekostiging integrale geboortezorg (32 279, nr. 222)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Tweeminutendebat Passende bekostiging integrale geboortezorg (32 279, nr. 222) (ongecorrigeerd stenogram)

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend tijdens het debat