Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

2
Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van de PvdA bij de stemmingen op dinsdag 10 mei jl. over de moties-Ouwehand (Kamerstuk 21 501-32, nr. 1412) en-Bromet/Thijssen (Kamerstuk 35 925-XIV, nr. 123) geacht wenst te worden vóór deze moties te hebben gestemd.
3
Ik deel aan de Kamer mee dat voor het dertigledendebat over de uitspraken en voorstellen van oud-minister van Financiën Hoogervorst inzake de euro de termijn voor toekenning is verlengd.
4
Tweeminutendebat Passende bekostiging integrale geboortezorg (32279-222)
5
Tweeminutendebat Gezond en veilig werken (CD 12/5)
6
Tweeminutendebat Coronasteunpakket (CD 12/5)
7
Lijst van als vervallen te beschouwen inititiatiefvoorstellen en initiatiefnota’s

8
Het lid Klaver: verzoek het debat over de Voorjaarsnota spoedig in te plannen
9
Het lid Van Haga: dertigledendebat met de minister voor Langdurige Zorg en Sport over de IC-capaciteit tijdens corona n.a.v. het bericht ‘Ministerie van VWS lag dwars bij uitbreiding IC’s’ (NRC, 11 mei 2022)
11
Het lid Omtzigt: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Rechtsbescherming over het jaarverslag van de Raad voor de Rechtspraak en dan specifiek de buikpijndossiers

12
Het lid Omtzigt: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het rapport ‘Handleidingen aan de Poort 2 – 1’ (Rijksoverheid.nl, 16 mei 2022)

13
Het lid Baudet: dertigledendebat met de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie over het bericht ‘Nederland stemde tegen de ‘sleepwet’ en toch staat nu alles klaar voor grootschalig aftappen’ (Volkskrant, 16 mei 2022)

14
Het lid Rajkowski: verzoek uitbreiding spreektijd voor het debat op hoofdlijnen over digitale zaken
15
Het lid Van der Plas: vooraankondiging Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 24 mei 2022 (21501-32-1425), deze week in te plannen inclusief Stemmingen
16
Het lid Bisschop: debat met de minister voor Natuur en Stikstof over de dreigende vergunningplicht voor koeien in de wei (Nos.nl, 12 mei 2022)
17
Het lid Van Baarle: verzoek het dertigledendebat over de aanpak van discriminatie en racisme om te zetten naar een debat