Plenair debat : Tweeminutendebat GGZ /Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie (CD d.d. 11/05)

De vergadering is geweest

31 mei 2022
16:30 - 17:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data