Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

4
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

7
Vervallen aangehouden moties

8
Tweeminutendebat GGZ /Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie (CD d.d. 11/05)
9
Tweeminutendebat Gevolgen oorlog Oekraïne voor Nederlands bedrijfsleven (CD d.d. 11/05)
10
Tweeminutendebat Circulaire economie (CD d.d. 11/05)
11
Tweeminutendebat Opties voor rechtsherstel box 3 (CD 12/5)
12
Tweeminutendebat Drugsbeleid (CD 12/5)
13
Tweeminutendebat Toerisme (CD 11/5)
14
Ik deel mee dat het debat over de gesloten jeugdzorg is komen te vervallen en dat voor het dertigledendebat over de aanpak van discriminatie en racisme en voor het debat over een plan tegen moslimdiscriminatie de termijn voor toekenning is verlengd.