Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende voorstellen van wet:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Initiatiefnota:

  Loading data
 6. 6

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie Den Haan bij de stemmingen op dinsdag 19 april jl. over de motie-Den Haan (Kamerstuk 32 793, nr. 596) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd.

 7. 7

  Ik deel aan de Kamer mee dat voor het debat:- over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst;- over de uitkomsten van de klimaattop in Glasgow;- over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis;-over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis;en voor het dertigledendebat over bemoeienis van het ministerie met de OMT-adviezen de termijn voor toekenning is verlengd.

 8. 8

  Aangezien alle ingeschreven sprekers zich hebben teruggetrokken, wordt het tweeminutendebat Inburgering en integratie van de agenda afgevoerd.

 9. 9

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 11. 11

  Opnieuw aan te houden moties:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Het lid Agema: verzoek het debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis spoedig in te plannen en de spreektijd uit te breiden naar 7 minuten

 13. 13

  Het lid Klaver: dertigledendebat met de minister-president en de minister van Financiën over de onderhandelingen m.b.t. de voorjaarsnota

 14. 14

  Het lid Azarkan: dertigledendebat met de minister van Financiën over koopkracht (Ad.nl, 24 april 2022)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Azarkan: verzoek het verkeerd informeren van de Kamer over het volgen van politieke partijen door de NCTV (Nrc.nl, 3 mei 2022) toe te voegen aan het Debat over de werkwijze van de NCTV

  Loading data
 16. 16

  Het lid Azarkan: dertigledendebat met de staatssecretarissen van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘IND maakte zich schuldig aan etnisch profileren’ (Nrc.nl, 9 mei 2022)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Van Haga: dertigledendebat met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister van Buitenlandse Zaken over het Global Compact on Migration (GCM) en de inzet en deelname van het Kabinet aan het International Migration Review Forum (IMRF) van 17 t/m 20 mei 2022 te New York

 18. 18

  Tweeminutendebat Kinderopvang (CD 21/4)

 19. 19

  Tweeminutendebat Gehandicaptenbeleid / Verpleeghuiszorg / Wlz (CD 21/4)

 20. 20

  Tweeminutendebat Dierproeven (CD 21/4)

 21. 21

  Het lid Edgar Mulder: brief van de minister voor Natuur en Stikstof en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Verstrekkend stikstofvonnis zet bouwvergunningen voor meer dan 30 duizend woningen op losse schroeven’ (Volkskrant.nl, 26 april 2022)

  Loading data
 22. 22

  Het lid Markuszower: brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de berichten ‘Migratie naar recordhoogte’ en ‘Brussel wil meer migranten naar EU halen’ (Telegraaf.nl, 28 april 2022)

  Loading data
 23. 23

  Het lid Maeijer: brief van de minister-president over de uitkomsten van de Conferentie over de Toekomst van Europa (Twitter, 30 april 2022)

  Loading data
 24. 24

  Het lid Tjeerd de Groot: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het niet beschermen van de mensen tegen stankoverlast door de stankwet (Zembla, 28 april 2022)

  Loading data
 25. 25

  Van der Plas: dertigledendebat met de ministers voor Natuur en Stikstof en van Infrastructuur en Waterstaat over de toekomst van het huidige stikstofbeleid en de Stikstofwet n.a.v. de wob-stukken m.b.t. het stikstof instrument Aerius SRM 2

 26. 26

  Het lid Werner: debat, spoedig in te plannen, met de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Nederland scoort relatief laag op persveiligheidsindex, veiligheid journalisten onder druk’ (NOS, 3 mei 2022)

 27. 27

  Het lid Sylvana Simons: brief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Langdurige Zorg en Sport en de minister-president over het bericht dat van de Nederlandse coronadoden er 30.000 nog een redelijke levensverwachting hadden (NRC, 7 mei 2022)

  Loading data
 28. 28

  Het lid Brekelmans: verzoek de tweede termijn van de Wet vaststellingsprocedure staatloosheid (35687) + Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid (35688-(R2151)) met minimaal één week uit te stellen

 29. 29

  Het lid Omtzigt: brief van de minister-president met een reactie op de brandbrief van de ombudsman, de brandbrief van het ouderpanel, de enquête van de ouders zelf en de aanbevelingen van prof. Bruning, te ontvangen vóór het debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen en ook de minister-president hierbij uit te nodigen

  Loading data