Te behandelen zaken

3
Brieven regering:

4
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

6
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

10
Ik deel aan de Kamer mee dat voor het debat over de verkenning van het SER Jongerenplatform over kansen en belemmeringen voor jongeren de termijn voor toekenning is verlengd.
11
Toevoegen Tweeminutendebat Verkeersveiligheid (CD 20/4)
12
Toevoegen Tweeminutendebat Wijziging van het Opiumwetbesluit en lijst II, behorende bij de Opiumwet (Kamerstuk 35 954, nr. 3)
13
Toevoegen Tweeminutendebat Klimaat en Energie (CD 20/4)
14
Toevoegen Tweeminutendebat Inburgering en integratie (CD 20/4)