Plenair debat : Hamerstuk: Het Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband naar aanleiding van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en de Wet open overheid (36058)

De vergadering is geweest

21 april 2022
10:15 - 10:16 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Het Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband naar aanleiding van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en de Wet open overheid (36058)

    Loading data