Plenair debat : Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het zelfstandig strafbaar stellen van voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel misbruik met kinderen (35991)

De vergadering is geweest

6 september 2022
19:10 - 21:22 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het zelfstandig strafbaar stellen van voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel misbruik met kinderen (35991)

    Loading data
  2. 2

    Motie ingediend tijdens het debat

    Loading data