Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

13 april 2022
13:10 - 13:11 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Toevoegen Tweeminutendebat Toezicht en handhaving (CD d.d. 12/04)

 3. 3

  Toevoegen Tweeminutendebat Woningbouwopgave/Staat van de volkshuisvesting (CD d.d. 12/04)

 4. 4

  Tweeminutendebat Hoofdlijnendebat LNV (CD d.d. 12/04)

 5. 5

  Ik deel aan de Kamer mee dat voor het debat over groene industriepolitiek de termijn voor toekenning is verlengd