Plenair debat : Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over de moties ingediend bij het Notaoverleg Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten)

De vergadering is geweest

7 april 2022
15:00 - 15:05 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het notaoverleg Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data