Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

3
De volgende brieven:

4
Ik deel aan de Kamer mee dat voor het debat over energiearmoede in Nederland de termijn voor toekenning is verlengd.
6
Toevoegen Tweeminutendebat Leefomgeving (CD d.d. 07/04)
7
Toevoegen Tweeminutendebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur (CD d.d. 07/04)
8
Toevoegen Tweeminutendebat Online veiligheid en cybersecurity (CD d.d. 07/04)
9
Toevoegen Tweeminutendebat Verduurzaming industrie (CD d.d. 07/04)
10
Toevoegen Tweeminutendebat Fit for 55 (CD d.d. 07/04)
11
12
Het lid Westerveld: dertigledendebat met de minister voor Langdurige Zorg en Sport over de sluiting van gespecialiseerde GGZ-instellingen (Denederlandseggz.nl, 8 april 2022)
13
Het lid Van Raan: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Financiën en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over exportkredietverzekeringen n.a.v. het bericht dat een ekv op punt staat verstrekt te worden aan Boskalis voor de aanleg van een nieuw internationaal vliegveld middenin de Filipijnse Mangrovebossen (Bothends.org, 1 april 2022) en ekv’s voor de steun voor vertrouwelingen van Poetin (Trouw.nl, 29 maart 2022)

15
Het lid Omtzigt: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Belastingdienst verzweeg discriminerende criteria’ (Trouw.nl, 11 april 2022)

16
Het lid Alkaya: debat met de minister van Financiën over het gebrek aan toezicht op reclames en misstanden met crypto’s (Radar, 11 april 2022)