Plenair debat : Debat over het Nederlandse conceptplan voor het coronaherstelfonds

De vergadering is geweest

10 mei 2022
18:30 - 23:10 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Het eerste concept herstel- en veerkrachtplan (HVP)

  Loading data
 2. 2

  Tweede deelbesluit WOB-verzoek Europees herstelfonds

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data