Plenair debat : Hamerstuk: Incidentele suppletoire begroting inzake de regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw, waterschade Limburg (36001)

De vergadering is geweest

31 maart 2022
11:15 - 11:16 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Incidentele suppletoire begroting inzake de regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw, waterschade Limburg (Kamerstuk 36001)

    Loading data