Plenair debat : Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 21 maart 2022 (CD d.d. 15/03)

De vergadering is geweest

19 april 2022
20:35 - 21:05 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data