Plenair debat : Debat over de Staat van de rechtsstaat

De vergadering is geweest

19 januari 2023
10:30 - 17:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op de jaarverslagen 2021 van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data