Te behandelen zaken

3
Brieven regering:

10
Toevoegen Tweeminutendebat Integriteit openbaar bestuur (CD d.d. 10/03)
11
Toevoegen Tweeminutendebat Wereldwijde aanpak COVID-19 (CD d.d. 10/03)
12
Toevoegen Tweeminutendebat Steunpakket voor de culturele en creatieve sector (CD d.d. 10/03)
13
Het lid Klaver: verzoek het debat over de ontwikkeling van de koopkracht en de stijgende energieprijzen zo spoedig mogelijk te houden
14
Het lid Hagen, voorzitter commissie Binnenlandse Zaken: debat, in juni te houden, met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Staat van de Rechtsstaat ter uitvoering van de motie Arib c.s. (35570, nr. 64)
15
Het lid Westerveld: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de staking van jeugdzorgmedewerkers van 15 maart en de Hervormingsagenda die stil ligt (Fnv.nl, 15 februari 2022)

16
Het lid Van der Plas: debat met de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor Klimaat en Energie en voor Stikstof en Natuur over landbouw, klimaat en voedsel (i.p.v. het commissiedebat van 30 maart 2022)
17
Het lid Agema: debat met de minister voor Langdurige Zorg en Sport over de toename van agressie tegen ziekenhuispersoneel
18
Het lid Agema: dertigledendebat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het rapport ‘Passende acute zorg’ van de Nza waarin zij voorstellen meer spoedeisende hulpposten te sluiten (Skipr.nl, 15 maart 2022)