Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

15 maart 2022
15:10 - 15:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn betreffende energieprestaties van gebouwen (herziening) COM (2021) 802

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Informele Landbouw- en Visserijraad van 6-8 februari 2022

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad op 21 februari 2022

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Biotechnologie en tuinbouw

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Staat van de woningmarkt

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Lekken van privégegevens bij de Kamer van Koophandel

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen (36769)

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het debat over het rapport ‘Versterking functies Tweede Kamer - Meer dan de som der delen (35 992, nr. 1) en over de omgangsvormen in de Tweede Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Het opmaken van een voordracht ter vervulling van een vacature voor een lid in de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

  Loading data
 11. 11

  Brief van het Presidium inzake een rapportage van het College van onderzoek integriteit van de Tweede Kamer

  Loading data
 12. 12

  Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2021

  Loading data
 13. 13

  Voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (35741)

  Loading data
 14. 14

  Brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het beëindigen van het groot project HSL-Zuid

  Loading data
 15. 15

  Voorstel van wet van de leden Ellemeet, Ploumen, Paternotte en Van Wijngaarden tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts (34891)

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het Voorstel van wet van de leden Ellemeet, Ploumen, Paternotte en Van Wijngaarden tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Milieuraad d.d. 17 maart

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het debat over de actuele ontwikkelingen in Oekraïne

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel Besluit ter wijziging Eigenmiddelenbesluit COM (2021) 570

  Loading data
 20. 20

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn minimumniveau aan belastingheffing COM (2021) 823

  Loading data