Plenair debat : Tweeminutendebat Zoönosen en dierziekten (CD d.d. 24/02)

De vergadering is geweest

17 maart 2022
16:45 - 17:24 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data