Plenair debat : Tweeminutendebat Milieuraad d.d. 17 maart 2022 (CD 8/3)

De vergadering is geweest

10 maart 2022
15:15 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data