Plenair debat : Tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad (CD 10/3)

De vergadering is geweest

10 maart 2022
15:05 - 15:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data