Plenair debat : Tweeminutendebat Discriminatie, racisme en mensenrechten (CD d.d. 24/02)

De vergadering is geweest

13 april 2022
16:00 - 16:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data