Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het Tweeminutendebat Hoofdlijnendebat Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de regeringsverklaring

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het debat over de klimaatplannen van de regering

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over een voorstel voor benoeming van een lid (36 044, nr. 1)

  Loading data
 5. 5

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 16 februari 2022-de gewijzigde motie-Omtzigt c.s. over het opstellen van standaarden en protocollen door de WRR

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het debat over de Startnota

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het debat over het bericht dat vier spoedeisende hulpposten in Drenthe en Groningen sluiten wegens personeelstekort

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de gaswinning in Groningen

  Loading data
 9. 9

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 inzake box 3

  Loading data
 10. 10

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022

  Loading data