Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

2
Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

3
Brieven regering:

6
Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van de SGP bij de stemmingen op 8 maart jl. over de motie-Omtzigt/Stoffer (Kamerstuk 35 925-XV, nr. 106) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd.
8
Vervallen aangehouden moties

9
Toevoegen tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid (CD d.d. 09/03)
10
Toevoegen Tweeminutendebat Sociale veiligheid op school (CD d.d. 09/03)