Plenair debat : Tweeminutendebat Informele Landbouw- en Visserijraad van 6-8 februari 2022 (Kamerstuk 21 501-32, nr. 1380)

De vergadering is geweest

8 maart 2022
16:15 - 16:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de informele Landbouw- en Visserijraad van 6-8 februari 2022 (Kamerstuk 21501-32-1370)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data