Plenair debat : Tweeminutendebat Politie (CD d.d. 17/02)

De vergadering is geweest

19 mei 2022
16:50 - 17:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
Naar boven