Plenair debat : Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad op 21 februari 2022 (CD d.d. 16/02)

De vergadering is geweest

8 maart 2022
16:30 - 16:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data