Plenair debat

Debat over de Europese top van 24 en 25 maart 2022 en over de ingelaste NAVO-top van 24 maart 2022

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Europese top van 24 en 25 maart 2022 en ingelaste NAVO-top van 24 maart 2022
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

3
Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 21 maart 2022 en reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 maart 2022, over de (al dan niet) bevroren tegoeden in Nederland, de omvang daarvan en het aangekondigde plan (aangenomen motie) om het bevroren geld in een trust fund te plaatsen dat beschikbaar is voor de wederopbouw van Oekraïne

6
Moties ingediend tijdens het debat