Plenair debat : Dertigledendebat over bemoeienis van het ministerie met de OMT-adviezen

De vergadering is geweest

24 mei 2022
19:10 - 0:04 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op verzoek commissie over de door het ministerie gedane tekstsuggesties en verduidelijkende vragen op OMT-adviezen

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data