Plenair debat : Tweeminutendebat Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan (CD d.d. 27/01)

De vergadering is geweest

31 mei 2022
17:05 - 18:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Toezegging gedaan tijdens het debat Afghanistan van 31 maart 2022, over de stand van zaken rondom de overbrenging uit Afghanistan

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Piri, gedaan tijdens het vragenuur, over het Wob-verzoek inzake de veiligheidssituatie in Afghanistan in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 augustus 2021

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data