Plenair debat : Regels tot invoering van een toets betreffende verwervingsactiviteiten die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid gezien het effect hiervan op vitale aanbieders of ondernemingen die actief zijn op het gebied van sensitieve technologie (Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (35880)

De vergadering is geweest

13 april 2022
11:25 - 16:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (35880)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data