Plenair debat : Debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen

De vergadering is geweest

12 mei 2022
12:01 - 21:16 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Aantal uithuisgeplaatste kinderen van gedupeerde ouders KOT

  Loading data
 2. 2

  Aanpak uithuisplaatsingen kinderen van gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag

  Loading data
 3. 3

  Voortgang aanpak uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering aanpak uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie om meer informatie over het onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar hoe de jeugdbescherming is omgegaan met gezinnen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire

  Loading data
 6. 6

  Antwoord op vragen commissie over de voortgang aanpak uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag

  Loading data
 7. 7

  Nadere informatie over het onderzoek van de inspecties over uithuisplaatsingen

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de CBS-analyse uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 mei 2022, over de brandbrief van de ombudsman, de brandbrief van het ouderpanel, de enquête van de ouders zelf en de aanbevelingen van prof. Bruning inzake problemen met uithuisplaatsingen van kinderen

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data