Plenair debat

Einde vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de regeringsverklaring)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Debat regeringsverklaring
Agenda plenaire vergadering
Download Langetermijnagenda week 3

Te behandelen zaken

1
Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de regeringsverklaring