Plenair debat

Tweeminutendebat Kansspelen (CD 15/12)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Kansspelen
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend tijdens het debat